Adaptats d’una habitació

Tipologia d’habitatge adaptat d’una habitació.