Dues habitacions individuals

Tipologia d’habitatge de dues habitacions.

Dues habitacions individuals