Habitació doble

Tipologia d’habitatge d’una habitació doble.

Laviladelleida doble