Habitació individual

Tipologia d’habitatge d’una habitació individual.

Laviladelleida_individual